เกี่ยวกับเรา

                

บริษัท พัทธ์โชลูชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจด้าน ระบบกรองน้ำสำหรับอุสาหกรรมขนาดใหญ่อุตสาหกรรมขนาดกลาง และอุตสาหกรรมยา ( Purified Water และ Water For Injection ) ซึ่งมุ่งเน้นการใช้น้ำที่มีคุณภาพสูงและมีเสถียรภาพของระบบที่มั่นคง บริษัทยังประกอบกิจการด้านระบบน้ำร้อนครบวงจรไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำร้อนในปริมานมากเช่นในโรงแรมหรือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จนถึงการใช้งานเป็นจุดเช่นในที่อยู่อาศัย

ด้านการผลิตน้ำดีนั้น บริษัทเป็นผู้นำด้านการทำน้ำบริสุทธ์,เพียริไฟร์วอเตอร์ ( Purified water) และน้ำกลั่น (Water For Injection ) บริษัทมุ่งเน้นที่จะนำมาให้ซึ่งเทคโนโลยี่ใหม่ ๆ ซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยี่แบบการกรอง  เทคโนโลยีการใช้เมมเบรน ( Reverse osmosis และ Ultra Filtration ) เทคโนโลยีการกลั่น ( Distillation machine ) และระบบการฆ่าเชื้อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้โอโซนและการใช้แสงยูวี ( Ozone และ UV disinfection ) เพื่อให้ลูกค้าได้น้ำที่มีคุณภาพที่สูงขึ้นและมีค่าใช้จ่ายของระบบที่ต่ำลง

เรามีหน่วยงานซึ่งออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีที่นำมาผลิตเครื่องจักรภายในบริษัทเอง อาทิเช่น

-          ถังเก็บน้ำและถังกรองน้ำ จากวัสดุทั้งเหล็กและสเตนเลสสตีล

-          ระบบผลิตน้ำดีโดยใช้เมนเบรน รีเวอร์ออสโมสิส และ อัลตร้าฟิลเทรชั่น ( Reverse osmosis และ Ultra filtration )

-          ระบบกำจัดสารละลายในน้ำ แบบใช้สารแลกเปลี่ยนประจุ ดีไอออนไนซ์ ( Deionized Resin )

-          ระบบกำจัดสารละลายในน้ำ แบบใช้ไฟฟ้าและการแลกเปลี่ยนประจุ อิเลคโทรดีไอออนไนซ์ ( Electro-Deionized machine )

-          ระบบผลิตน้ำกลั่นโดยใช้เครื่องกลั่นน้ำแบบมัลติสเตด ( Multi-stage distillation machine )

ในส่วนของระบบน้ำร้อนนั้น บริษัทจัดจำหน่ายเครื่องทำน้ำร้อนทุกรูปแบบ ตั่งแต่การใช้พลังงานทดแทนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ ( Solar water heater )โดย บ.เป็นผู้นำเข้าสินค้าแบรน Thermo Maxx เครื่องทำน้ำร้อนแบบหม้อต้ม ( Storage water heater )ไม่ว่าจะด้วยไฟฟ้าหรือแก๊ส เครื่องทำน้ำร้อนแบบผ่านร้อน ( Instantaneous water heater ) และเครื่องทำน้ำร้อนแบบฮีทปั้ม ( Heatpumpwater heater ) ซึ่งให้ความประหยัดพลังงานสูง โดยสามารถออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า  เช่นบ้านพักอาศัย   โรงงาน  โรงแรม  รีสอร์ท อพาร์ทเมน  และสปอร์ตคลับ