ครบวงจรในที่เดียว

น้ำร้อนในปัจจุบันถูกใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิเช่น ศูนย์กีฬา  โรงแรม  ที่พักอาศัย  อุตสาหกรรมอาหาร  เคมี สิ่งทอ และอื่นๆอีกมากมาย   ปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเพื่อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมนั้น ประกอบไปด้วย

                  - คุณภาพของน้ำ            - ปริมาณน้ำที่ต้องใช้ในแต่ละช่วงของวัน          - แหล่งพลังงาน             - ชนิดของพลังงานที่ใช้          - สิ่งแวดล้อม              - ความคุ้มค่าในการลงทุน

เราให้บริการครบวงจรตั้งแต่การออกแบบเลือกใช้สินค้าและอุปกรณ์ ดำเนินการติดตั้ง ซ่อมบำรุง ระบบผลิตน้ำร้อนทุกชนืด บริษัทฯมีสินค้าให้ท่านเลือกใช้ไม่ว่าท่านจะมีเชื้อเพลิงต้นกำลังเป็น ไฟฟ้า แก๊ส หรือการใช้พลังงานทดแทนเช่นแสงอาทิตย์

เรามีสินค้าที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงและอายุการใช้งานที่นานกว่า ทำให้ลูกค้าได้รับความคุ้มค่าอย่างสูงสุดในการใช้ระบบน้ำร้อนของเรา

เครื่องทำน้ำร้อนอาจแบ่งเป็นหมวดตามการใช้งานได้ตามนี้

1. ที่อยู่อาศัย สปาร์ โรงแรมขนาดเล็ก

- น้ำอุ่น ใช้เครื่องแบบผ่านร้อนใช้ได้เพียงจุดเดียวโดยออกจากฝักบัวของเครื่องโดยตรง ใช้ห้องต่อห้อง ใช้ไฟฟ้า

- น้ำร้อน ใช้เครื่องแบบผ่านร้อนใช้ได้หลายจุดโดยผ่านวาล์วผสม ใช้ห้องต่อห้อง ใช้แก๊สหรือไฟฟ้า

- น้ำร้อน ใช้เครื่องแบบหม้อต้มขนาดตั้งแต่ 50-500 ลิตรต่อเครื่อง ใช้ได้หลายจุดโดยผ่านวาล์วผสม ใช้แก๊สหรือไฟฟ้า

- น้ำร้อน ใช้เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 180-300 ลิตรต่อเครื่อง ใช้ได้หลายจุดโดยผ่านวาล์วผสม ใช้แสงอาทิตย์และไฟฟ้าเพื่อสำรอง

2. โรงแรม รีสอร์ต โรงพยาบาล ศูนย์กีฬา 

- น้ำอุ่น ใช้เครื่องแบบผ่านร้อนหนึ่งต่อหนึ่งในแต่ละห้องพักหรือห้องอาบน้ำ

- น้ำร้อน ใช้เครื่องแบบหม้อต้มขนาดตั้งแต่ 50-500 ลิตรต่อเครื่อง ใช้ได้หลายจุดโดยผ่านวาล์วผสม ใช้แก๊สหรือไฟฟ้า

- น้ำร้อน ใช้เป็นระบบรวมเพื่อจ่ายต่อไปยังทุกห้องพัก ใช้ฮีตปั้ม พลังงานแสงอาทิตย์ หรือระบบร่วมเพื่อการประหยัดพลังงานสูงสุด

3. โรงงาานอุตสาหกรรม

- ออกแบบตามปริมาณความต้องการใช้น้ำและอุณหภูมิ

 

เรายังมีทีมติดตั้งที่มีประสพการณ์และพร้อมให้บริการหลังการขายให้กับท่านอย่างรวดเร็วและมีมาตราฐาน